Стецька Ірина Володимирівна

спеціаліст, кандидат філологічних наук, викладач

дисципліни «Українська література», «Українська мова»

Персональна інформаціяКонтакти

У 2012 році закінчила з відзнакою Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» і отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Філологія» та здобула кваліфікацію бакалавра філології (українська мова і література);

У 2013 році закінчила з відзнакою магістратуру Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Українська мова і література» та здобула кваліфікацію філолога, викладача української мови і літератури;

У 2014 році вступила до аспірантури Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» за спеціальністю 10.01.01 – українська література;

У 2016 році почала працювати провідним фахівцем факультету філології  Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»;

У 2020 році успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 – українська література та тему: «Українська ґотична проза другої половини ХІХ-початку ХХ століття: ґенеза, жанрові моделі, художня специфіка».

З 2021 року заступник декана факультету філології з наукової і виховної роботи, викладач кафедри української літератури факультету філології

З 2022 року викладач Івано-Франківського фахового коледжу.

У вересні 2022 року через платформу масових відкритих онлайн-курсівPrometheusза програмою підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів», розробленою Американськими Радами з міжнародної освіти: ACTR/ACCELS, успішно пройшла стажування у формі самоосвіти (Сертифікат виданий 08.09.2022, ідентифікаційний номер сертифікату ​​3c45a7569a86432dac11bc8cb3b648c4).

Сфера наукових інтересів: методика викладання української мови та літератури; сучасний літературний процес; розвиток та функціонування ґотичного жанру в історії української літератури; літературно-мистецький дискурс.