Бойчук Володимира Михайлівна

 Спеціаліст вищої категорії, викладач–методист, доктор фізико-математичних наук, доцент кафедри теоретичної та експериментальної фізики, викладач дисципліни «Фізика і астрономія»

 

Персональна інформаціяКонтакти

Закінчила Прикарпатський університет імені Василя Стефаника за спеціальністю Фізика. 2001-2004 р. – аспірант, 2005-2020 рр. – асистент,  доцент кафедри теоретичної та експериментальної фізики, професор кафедри фізики і методики викладання.

Працювала завідувачем відділу ліцензування та акредитації (2008-2014 рр.), з 2006 р. по 2008 р. виконувала обов’язки секретаря вченої ради фізико-технічного факультету, у 2007 та 2008 роках була членом та секретарем галузевої комісії І та ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук,  протягом 2013-2018 рр. працювала заступником декана з навчальної роботи фізико-технічного факультету, є членом організаційного комітету міжнародних конференцій з фізики і технології тонких плівок та наноструктур МКФТТПН ( з 2003 року).

У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію “Фізико-хімічні властивості твердих розчинів Pb-Ga (In, Tl)-Te і кристалохімічні моделі атомних дефектів” зі спеціальності хімія твердого тіла та у 2019 році – докторську дисертацію зі спеціальності фізика і хімія поверхні  “Синтез, структурно-морфологічні та електрохімічні властивості наносистем на основі сполук Ni та Mo і вуглецевих матеріалів”,  Стипендіат Кабінету Міністрів України серед молодих учених (2009 року), виконавець проекту НФДУ ”Асиметричні суперконденсатори з водним електролітом на основі нанокомпозитів оксиди заліза і нікелю / відновлений оксид графену та мікропористого вуглецю”.

У 2018 році проходила закордонне стажування у науково-дослідній лабораторії м. Лос-Анжелес, штат Каліфорнія, США на тему ”Темплатний метод отримання композиту rGO/Ni та NaY/Ni”.

Має 147 публікацій, з них 121 наукового та 26 навчально-методичного характеру, у тому числі 62 наукові праці, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, зокрема 19 публікацій, опубліковані у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science, 4 патенти на винахід.

Сфера наукових інтересів:  фізичне матеріалознавство,  нанокомпозити, синтез, оксид графену, відновлений оксид графену.