Звіт роботи 2022-2023 н. р.

АНАЛІЗ РОБОТИ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ за 2022-2023 н. р.

Циклова комісія працювала над проблемою

«Формування компетентностей здобувачів освіти шляхом упровадження інноваційної освітньої діяльності».

Варто зауважити, що циклова комісія  працювала над реалізацією завдань, запланованих на рік, зокрема  –  над підготовкою студентів до складання ЗНО з чотирьох предметів: української мови та літератури, математики, історії України або іноземної мови, інший предмет із переліку, запропонованого МОН, але в  другому семестрі відбулися значні зміни, у зв’язку з воєнним станом ДПА у формі ЗНО було скасовано.

 Незважаючи на складну ситуацію, зумовлену війною, все ж таки навчання в нашому коледжі відбувалося офлайн.  В умовах воєнного стану ми працювали впродовж навчального року. Ці умови спонукали викладачів циклової комісії  (зокрема тих предметів, що виносяться на НМТ) шукати більш оптимальні шляхи для реалізації якісного навчання.

Упродовж 2022-2023 навчального року викладачами циклової комісії загальноосвітньої підготовки було проведено таку роботу:

 1. З метою належної підготовки до навчальних занять, підготовки до складання НМТ (мультипредметного тесту) продовжено роботу щодо формування навчально-методичних комплексів з дисциплін циклу.
 2. Розроблено різнорівневі завдання для контрольних робіт з навчальних дисциплін.
 3. Викладачами циклової комісії підготовлено завдання для проведення зрізів знань та директорських контрольних робіт.
 4. У звітному періоді викладачі циклової комісії ознайомилися із новинками науково-методичної літератури та відповідною фаховою періодикою.
 5. Упродовж навчального року здійснювався контроль за своєчасністю виконання завдань самостійної роботи студентами коледжу.
 6. Викладачі ЦК працювали над створенням навчально-методичних посібників та методичних рекомендацій для проведення занять, готували до друку збірники тестів, практикуми та опорні конспекти  з дисциплін, а також презентації навчального матеріалу  та методичних рекомендацій щодо вивчення предметів загальноосвітнього циклу.
 7. Викладачі проводили систематичні індивідуальні консультації з  метою обміну досвідом з питань розвитку творчих здібностей майбутніх фахівців та роботи з обдарованими студентами.
 8. Викладачі циклової комісії успішно пройшли атестацію.
 9. У цьому навчальному році не було можливості провести всі предметні олімпіади офлайн ( через воєнний стан), але варто відзначити певні досягнення наших студентів і викладачів, які брали участь у різноманітних конкурсах, олімпіадах онлайн, офлайн. Зокрема:
 • студентка IІ курсу спеціальності «Початкова освіта» Мар’яна Федорівпосіла ІІ  у ІІ етапі XXIII Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика  (викладач Полякова Т.В.)
 • студент ІІ курсу спеціальності «Прикладна математика» Рокицький Іван посів ІІІ місце в ІІ етапі обласної олімпіади з інформатики (викладач Солонець Д.М.) 
 • студентка І курсу спеціальності «Початкова освіта» Нагорняк Неля посіла І місце в I етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2022-2023н.р. Секція історичного краєзнавства (науковий керівник Максимець Б.В.)
 • студентка І курсу спеціальності «Початкова освіта» Нагорняк Неля посіла І місце в IІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2022-2023н.р. Секція історичного краєзнавства (науковий керівник Максимець Б.В.)
 • студентка І курсу спеціальності «Початкова освіта» Нагорняк Неля посіла ІІ місце в IІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2022-2023н.р. Секція історичного краєзнавства (науковий керівник Максимець Б.В.)
 • студентка І курсу спеціальності «Початкова освіта» Нагорняк Неля посіла I місце в міському етапі обласної історико-географічної експедиції учнівської молоді «Історія міст і сіл України» у номінації «Нарис – опис міста(села)» (викладач Максимець Б.В.)
 • студентка І курсу спеціальності «Початкова освіта» Нагорняк Неля посіла I місце у конкурсі творчих робіт «В серці моїм світ шовком тканий…», присвяченому 152- річниці від Дня народження Василя Стефаника (викладач Скиданчук О.М.)
 • студентка І курсу спеціальності «Початкова освіта» Князевич Вероніка посіла IІ місце у конкурсі творчих робіт «В серці моїм світ шовком тканий…», присвяченому 152- річниці від Дня народження Василя Стефаника (викладач Скиданчук О.М.)
 • студентка ІІ курсу спеціальності «Початкова освіта» Бельмега Дарина посіла IІІ місце у конкурсі творчих робіт «В серці моїм світ шовком тканий…», присвяченому 152- річниці від Дня народження Василя Стефаника (викладач Гавадзин О.Я.)
 • студентка І курсу спеціальності «Початкова освіта» Глушак Андріана посіла IІІ місце у конкурсі читців  «Буду слово своє ламати … на соняшні промінчики» , присвяченому 152- річниці від Дня народження Василя Стефаника (викладач Скиданчук О.М.)
 • студентка І курсу спеціальності «Початкова освіта» Петрашко Вікторія посіла IІІ місце у конкурсі читців  «Буду слово своє ламати … на соняшні промінчики» , присвяченому 152- річниці від Дня народження Василя Стефаника (викладач Скиданчук О.М.)
 • студентка І курсу спеціальності «Прикладна математика» Зоріна Анастасія посіла IІ  місце у конкурсі читців  «Буду слово своє ламати … на соняшні промінчики» , присвяченому 152- річниці від Дня народження Василя Стефаника (викладач Івасів Я.І.)

 

 • Профорієнтаційна робота циклової комісії упродовж 2022-2023 н. р. здійснювалася шляхом інформування здобувачів освіти 9-х класів закладів загальної середньої освіти області: (інформування абітурієнтів студентами коледжу) про напрями підготовки (спеціальності), які пропонує Івано-Франківський фаховий коледж. Поширення інформаційно-рекламних матеріалів про спеціальність на олімпіадах та конкурсах, розміщення інформації профорієнтаційного змісту на сайті циклової комісії, коледжу, соціальних мережах. Залучення студентів до профорієнтаційної роботи (виступи студентів у закладах освіти, у яких вони навчалися).

Проведення постійної профорієнтаційної роботи викладачами циклової комісії з навчальними закладами, які за ними закріплені.

         У 2023-2024 н.р. циклова комісія загальноосвітньої підготовки працюватиме над:

1) підготовкою студентів до складання ДПА у формі НМТ;

2) вдосконаленням навчально-методичних комплексів;

3) впровадженням інноваційних методів викладання загальноосвітніх дисциплін;

4) участю в конференціях, олімпіадах, конкурсах, марафонах;

5) підвищенням кваліфікацій викладачів ЦК;

6) впровадженням нових підходів до проведення виховних заходів

 

Звіт голови циклової комісії загальноосвітньої підготовки Скиданчук О.М.  про виконану роботу впродовж навчального 2022-2023 року заслухано на засіданні циклової комісії й результати обговорення затверджено протоколом №11 від 09 червня 2023 року.