Звіт роботи 2020-2021 н.р.

АНАЛІЗ РОБОТИ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ за 2020-2021 н. р.

         Циклова комісія працювала над проблемою

«Формування компетентностей здобувачів освіти шляхом упровадження інноваційної освітньої діяльності ».

 

Варто зауважити, що циклова комісія  працювала над реалізацією завдань, запланованих на рік, зокрема  –  над підготовкою студентів до складання ЗНО з чотирьох предметів: української мови та літератури, математики, історії України або іноземної мови, інший предмет із переліку, запропонованого МОН.

Крім того, особливості онлайн-навчання, що було зумовлено карантинними обмеженнями, спонукали викладачів циклової комісії  (зокрема тих предметів, що виносяться на ЗНО) шукати більш оптимальні шляхи для реалізації дистанційного навчання.

Упродовж 2020-2021 навчального року викладачами циклової комісії загальноосвітньої підготовки було проведено таку роботу:

 1. З метою належної підготовки до навчальних занять, підготовки до складання ЗНО продовжено роботу щодо формування навчально-методичних комплексів з дисциплін циклу.
 2. Розроблено різнорівневі завдання для контрольних робіт з навчальних дисциплін.
 3. Викладачами циклової комісії підготовлено завдання для проведення зрізів знань та директорських контрольних робіт.
 4. У звітному періоді викладачі циклової комісії ознайомилися із новинками науково-методичної літератури та відповідною фаховою періодикою.
 5. Упродовж навчального року здійснювався контроль за своєчасністю виконання завдань самостійної роботи студентами коледжу.
 6. Викладачі ЦК працювали над створенням навчально-методичних посібників та методичних рекомендацій для проведення занять, готували до друку збірники тестів, практикуми та опорні конспекти  з дисциплін, а також презентації навчального матеріалу  та методичних рекомендацій щодо вивчення предметів загальноосвітнього циклу.
 7. Викладачі проводили систематичні індивідуальні консультації з  метою обміну досвідом з питань розвитку творчих здібностей майбутніх фахівців та роботи з обдарованими студентами.
 8. Десять викладачів циклової комісії успішно пройшли атестацію.
 9. У цьому навчальному році не було можливості провести всі предметні олімпіади офлайн ( через пандемію), але варто відзначити певні досягнення наших студентів і викладачів, які брали участь у різноманітних конкурсах, олімпіадах онлайн, зокрема:
 • студентка I курсу спеціальності «Дошкільна освіта» Андріана Рущак  здобула ІІ місце в ІІ етапі обласного конкурсу поезій (викладач Гавадзин О.Я.)
 • студентки Вікторія Микитинець (І курс) та Вікторія Сокіл (ІІ курс) спеціальності «Початкова освіта» здобули перші місця в І (загальноміському) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницької роботи учнів-членів Малої академії наук (секція історія України)(викладач Максимець Б.В.)
 • студентка ІІ курсу спеціальності «Початкова освіта» Лукинюк Марія здобула почесне 7 місце у Всеукраїнському відкритому марафоні з української мови імені Петра Яцика (викл. Скиданчук О.М.)
 • студентка ІІ курсу спеціальності «Дошкільна освіта» Скарбек Марина здобула ІІІ місце в Обласному конкурсі творчих робіт «Я створив собі свій світ…» (у конкурсі читців «Буду слово своє ламати … на соняшні промінчики»)  відповідно до Регіональної цільової програми «Відзначення в області 150-річчя від дня народження Василя Стефаника у 2021 році» (вик. Скиданчук О.М.)
 • студентка ІІ курсу спеціальності «Початкова освіта» Бандура Ілона здобула ІІІ місце в Обласному конкурсі творчих робіт «Я створив собі свій світ…» (у конкурсі творчих робіт (есе) « В серці моїм світ шовком тканий») відповідно до Регіональної цільової програми «Відзначення в області 150-річчя від дня народження Василя Стефаника у 2021 році» (вик. Скиданчук О.М.)
 • студентка І курсу спеціальності «Дошкільна освіта» Дзьоба Сніжана здобула І місце в Обласному конкурсі творчих робіт «Я створив собі свій світ…» (у конкурсі науково-публіцистична стаття « В серці моїм світ шовком тканий»)  відповідно до Регіональної цільової програми «Відзначення в області 150-річчя від дня народження Василя Стефаника у 2021 році» (вик. Гавадзин О.Я.)
 • студент ІV курсу спеціальності «Прикладна математика» Мирослав Сінітович здобув І місце  в  Обласному конкурсі творчих робіт «Я створив собі    свій світ…» (у конкурсі читців «Буду слово своє ламати … на соняшні промінчики»)  відповідно до Регіональної цільової програми «Відзначення в області 150-річчя від дня народження Василя Стефаника у 2021 році» (вик. Івасів Я.І.)
 • студентка ІІ курсу спеціальності «Початкова освіта» Соломія Бобрук здобула І місце в Обласному конкурсі творчих робіт «Я створив собі свій світ…» (у конкурсі читців «Буду слово своє ламати … на соняшні промінчики»)  відповідно до Регіональної цільової програми «Відзначення в області 150-річчя від дня народження Василя Стефаника у 2021 році» (вик. Івасів Я.І.)
 • студентка ІІ курсу спеціальності «Початкова освіта» Христина Іванів здобула І місце в Обласному конкурсі творчих робіт «Я створив собі свій світ…» (у конкурсі читців «Буду слово своє ламати … на соняшні промінчики»)  відповідно до Регіональної цільової програми «Відзначення в області 150-річчя від дня народження Василя Стефаника у 2021 році» (вик. Івасів Я.І.)
 • студентка І курсу спеціальності «Початкова освіта» Христина Джумаджук здобула ІІ місце в Обласному конкурсі творчих робіт «Я створив собі свій світ…» (у конкурсі відеоробіт « Золотою стрілою прорізую світляні висоти…»)  відповідно до Регіональної цільової програми «Відзначення в області 150-річчя від дня народження Василя Стефаника у 2021 році» (вик. Івасів Я.І.)
 • студентки Вікторія Микитинець (І курс) та Вікторія Сокіл (ІІ курс) спеціальності « Початкова освіта» здобули здобули ІІ місця в Обласному конкурсі творчих робіт «Я створив собі свій світ…» (у конкурсі науково-публіцистична стаття « В серці моїм світ шовком тканий»)  відповідно до Регіональної цільової програми «Відзначення в області 150-річчя від дня народження Василя Стефаника у 2021 році» (вик. Івасів Я.І.)
 1. Профорієнтаційна робота циклової комісії упродовж 2020-2021 н. р. здійснювалася шляхом інформування здобувачів освіти 9-х класів закладів загальної середньої освіти області: (інформування абітурієнтів студентами коледжу) про напрями підготовки (спеціальності), які пропонує Івано-Франківський фаховий коледж. Поширення інформаційно-рекламних матеріалів про спеціальність на олімпіадах та конкурсах, розміщення інформації профорієнтаційного змісту на сайті циклової комісії, коледжу, соціальних мережах. Залучення студентів до профорієнтаційної роботи (виступи студентів у закладах освіти, у яких вони навчалися).

Проведення постійної профорієнтаційної роботи викладачами циклової комісії з навчальними закладами, які за ними закріплені.

         У 2021-2022 н.р. циклова комісія загальноосвітньої підготовки працюватиме над:

1) підготовкою студентів до складання ЗНО;

2) вдосконаленням навчально-методичних комплексів;

3) впровадженням інноваційних методів викладання загальноосвітніх дисциплін;

4) участю у конференціях, олімпіадах, конкурсах, марафонах;

5) підвищенням кваліфікацій викладачів ЦК;

6) впровадженням нових підходів до проведення виховних заходів

 

Звіт голови циклової комісії загальноосвітньої підготовки Скиданчук О.М.  про виконану роботу впродовж навчального 2020-2021 року заслухано на засіданні циклової комісії й результати обговорення затверджено протоколом №11 від 25 червня 2021 року.