Звіт роботи 2018-2019 н.р.

АНАЛІЗ РОБОТИ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ за 2018-2019 н.р.

Циклова комісія працювала над проблемою «Формування  творчої, всебічно розвиненої  та свідомої  особистості , патріота своєї країни шляхом створення системи компетенцій молодшого спеціаліста в процесі вивчення предметів загальноосвітнього циклу»

Методична робота

 1. Вивчення та аналіз чинних нормативних документів МОН з метою належної організації навчально-методичної роботи та навчально-виховного процесу в цілому.
 2. Вивчення вимог МОН щодо складання ЗНО з української мови та літератури.
 3. Забезпечення участі педагогічних працівників циклової комісії в роботі науково-методичних семінарів та конференцій згідно з планом Ради директорів коледжів Івано-Франківської області.
 4. Підготовка та написання викладачами циклової комісії методичних розробок з дисциплін комісії, обговорення даних робіт та їх аналіз.
 5. Підготовка презентацій навчального матеріалу та методичних рекомендацій щодо вивчення предметів загальноосвітнього циклу.
 6. Контроль за роботою викладачів над поновленням і доповненням НМК з предметів циклової комісії.

Організаційна робота

 1. Контроль за складанням та корекцією  робочих навчальних програм та індивідуальних робочих планів викладачів.
 2. Ознайомлення з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників з метою підготовки викладачів до атестації.
 3. Організація та проведення I етапу  Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді  ім. Т. Шевченка, Міжнародного конкурсу ім. П. Яцика, предметних олімпіад і творчих конкурсів. (Призове місце на обласному конкурсі читців – 2,  а також призові місця на Конкурсі ім. П. Яцика – 1, 2; призове місце на цьому ж Конкурсі  на Всеукраїнському етапі (Федорів Л.); призове місце на Конкурсі ім. Т. Шевченка – 1 місце, а також – призове місце на цьому ж Конкурсі  на Всеукраїнському етапі – 2 місце)
 4. Призові місця  на олімпіадах:

а)  у II  (регіональному) етапі  IX  Всеукраїнської олімпіади з української мови (Люльчак М., викладач – Полякова Т. В.);

б) 1 місце на обласному етапі олімпіади з хімії (Рубаняк О., викл. Петращук О. П.);

в) 1 місце на обласному етапі олімпіади з історії (викл. Максимець Б. В.)

г) 1 місце на обласному етапі олімпіади з англійської мови (Тросцінська В., викл. Кравченко І. М.)

д) 1 місце на обласному етапі олімпіади з інформатики (Бурдиляк В., викл. Василів М. М.)

 

Узагальнення та поширення досвіду

 1. Обговорення та рецензування текстів лекцій, конспектів практичних занять з метою аналізу та систематизації досвіду роботи викладачів циклової комісії.
 2. Організація поточного контролю знань, умінь та навичок студентів з дисциплін циклової комісії, зокрема складання методичних рекомендацій до самостійної роботи студентів.
 3. Організація роботи викладачів циклової комісії над вивченням та впровадженням у навчально-виховний процес новітніх технологій навчання та пошук ефективних форм  і методів навчальної діяльності, зокрема – підготовка до ЗНО з української мови.
 4. Аналіз та систематизація даних щодо результатів ЗНО з української мови з метою покращення результатів наступного року.
 5. Удосконалення особистісно орієнтовної освіти, розвитку й удосконалення форм і методів навчально-дослідницької роботи з обдарованою молоддю.
 6. Участь у роботі Школи молодого викладача з метою надання методичної допомоги.
 7. Проведення систематичних індивідуальних консультацій з викладачами циклової комісії з метою обміну досвідом з питань розвитку творчих здібностей майбутніх фахівців та роботи з обдарованими студентами.

Протягом 2018-2019 н. р. проведено також ряд виховних заходів з метою реалізації творчих здібностей студентів. Крім того, проведено тиждень циклової комісії (березень).

Цьогоріч  циклова комісія  працюватиме над реалізацією завдань, зокрема  – підготовка студентів до складання ЗНО з трьох предметів: української мови та літератури, історії України або математики, інший предмет із переліку, запропонованого МОН.