Довгий Олег Ярославович

спеціаліст вищої категорії, кандидат фізико-математичних

наук, доцент кафедри педагогіки початкової освіти,  викладач дисципліни

«Фізика і астрономія», «Методи оптимізації», «Теорія ймовірності й

математична статистика»

 

Персональна інформаціяКонтакти

 У1999 році закінчив Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, отримав диплом магістра за спеціальністю «Фізика», а в 2017 диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Середня освіта» та здобув професійну кваліфікацію «математик, вчитель».

З 1999 по 2002 роки навчався у аспірантурі. У 2002 році захистив кандидатську дисертацію за здобув диплом кандидата фізико-математичних наук.

У 2008 році отримав атестат доцента кафедри математичних та природничих дисциплін початкової освіти.

З 2002 року викладаю у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

Наукова діяльність: автор понад 25 наукових і навчально-методичних праць, учасник Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференцій, співавтор колективних монографій та наукових статей.

Сфера наукових інтересів – актуальні проблеми методики та технологій навчання математики.

Навчальна діяльність:

забезпечує викладання навчальних дисциплін: “Математика», с/к «Практикум з математики».

Здійснює керівництво магістерськими роботами.

Керівник  студентського наукового гуртка  «Розв’язування арифметичних задач підвищеної складності».

Організаційна  діяльність: кафедральний керівник профорієнтаційної роботи щодо спеціальності «Початкова освіта».

Виховна діяльність:  куратор студентської групи, активний борець за збереження навколишнього природного середовища та екологічне виховання дітей, молоді та дорослих людей.

 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника»

Педагогічний факультет

кафедра педагогіки початкової освіти

м.Івано-Франківськ, вул.Бандери, 1, 308 каб.

E-mail:  olegdovgij@gmail.com

Тел.: +380342-75-09-12