План роботи 2023-2024 н. р.

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

ПРИКАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА»

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор коледжу

_____________Ю. М. Москаленко

«____»_____________2023р.

 

 

ПЛАН РОБОТИ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ

на  2023-2024 н. р.

 

 

 

Розглянуто на засіданні циклової комісії                                                                Голова циклової   комісії        

загальноосвітньої підготовки                                                                                        ________О. М. Скиданчук

 

Протокол №1                                                                                                               «31» серпня 2023 р.

від «31» серпня 2023р.

 

                                                                              СКЛАД КОМІСІЇ:

 

 1. Скиданчук О.М. – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач дисциплін «Українська мова», «Українська література», голова

циклової комісії.

 1. Багрій М.А. – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, доктор педагогічних наук, викладач дисципліни «Зарубіжна література».
 2. Бадицька О.М. – спеціаліст вищої категорії,  викладач-методист, викладач дисципліни «Зарубіжна література».
 3. Бажалюк Н.Б. – спеціаліст ІІ категорії, викладач дисципліни «Українська література»,  «Українська мова (Українська мова за професійним

спрямуванням)».

 1. Бойчук В.М. – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, доктор фізико-математичних наук, професор фізики і методики викладання,

викладач дисципліни «Фізика і астрономія».

 1. Гавадзин О.Я. – спеціаліст вищої категорії, кандидат філологічних наук,викладач дисципліни «Українська мова»,  «Українська література».
 2. Горецька О.П. – спеціаліст І категорії, викладач дисциплін «Українська література», «Українська мова»,  «Українська мова (Українська мова за

професійним спрямуванням)».

 1. Довгий О.Я. – спеціаліст вищої категорії, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри педагогіки початкової освіти,  викладач дисципліни «Фізика і астрономія», «Методи оптимізації», «Теорія ймовірності й математична статистика».
 2. Івасів Я.І. – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач дисциплін «Українська мова», «Українська література», «Українська

мова».

 1. Коцюбинський О.В. – спеціаліст вищої категорії, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри матеріалознавства і новітніх

технологій, викладач дисципліни «Фізика і астрономія».

 1. Краснопольська І.І. – спеціаліст, викладач дисципліни «Захист України».
 2. Ліщинський І.М. – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри теорії і

експериментальної фізики,  викладач дисципліни «Фізика і астрономія».

 1. Петращук О.П. – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач дисципліни «Хімія».
 2. Похила Д.Д. – спеціаліст вищої категорії, викладач дисципліни «Захист України».
 3. Рачій Б.І., – спеціаліст вищої категорії, кандидат фізико-математичних наук, доктор фізико-математичних наук, викладач дисципліни «Фізика і

астрономія».

 1. Різничук Н.І. – спеціаліст, кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології та екології, викладач дисципліни «Біологія та екологія».
 2. Родчин З.Я., спеціаліст, кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовознавства, викладач дисциплін «Українська мова»,  «Українська

література».

 1. Солтис Л.М. – спеціаліст вищої категорії, кандидат хімічних наук,викладач дисципліни  «Хімія».
 2. Хруслова Г.Т. – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач дисципліни «Захист України».
 3. Цап’юк Л.М. – спеціаліст, викладач дисципліни  «Біологія і екологія».
 4. Яблонь Л.С. – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри фізики і методики

викладання, викладач дисципліни «Фізика і астрономія».

 

 

 

 

Проблема, над якою працює циклова комісія:

 

«Формування компетентностей здобувачів освіти шляхом упровадження інноваційної освітньої діяльності».

 

Першочерговим завданням, над яким працює комісія, є формування висококваліфікованого молодшого спеціаліста, соціально зрілої, громадянсько свідомої та всебічно розвиненої творчої особистості з відповідним рівнем знань, національної та загальнолюдської культури, толерантності.
Основними напрямками роботи комісії є:

 • здійснення рішучого повороту від масового навчання до посилення індивідуального підходу, розвитку творчих здібностей майбутніх спеціалістів, їхньої самостійної праці, використання активних форм та методів навчання;
 • застосовування в навчальному процесі новітніх ефективних навчальних технологій, сучасних засобів навчання;
 • створення електронного навчально-методичного комплексу студента як перспективного напрямку в організації навчальної діяльності студентів;
 • формування мотивації професійних компетенцій при викладанні предметів загальноосвітньої підготовки ;
 • створення та упровадження в навчальний процес науково-методичних засобів навчання як важеля підвищення ефективності та якості освіти;
 • активна робота кабінетів навчальних дисциплін;
 • робота з обдарованими студентами, розвиток їхнього інтелекту та зацікавленості;
 • підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів.

                   Викладачі загальноосвітніх дисциплін намагаються відходити від авторитарно-репродуктивного навчання, моделюючи таку систему, яка б формувала у студентів ініціативність, інноваційність, мобільність, гнучкість, динамізм, конструктивність, комунікативність тощо. З метою розв’язання цих завдань циклова комісія впроваджує активні та інтерактивні методи, новітні технології навчання, які базуються на компетентнісному підході. Кожен викладач комісії вважає, що доцільно використовувати таку організацію навчальної діяльності, внаслідок якої здійснюється взаємодія викладача та студента, збігається їхня мета.

               Навчання студентів на першому курсі – перший крок у системі багатоступеневої освіти, яка існує в навчальному закладі. Викладачі відділення добре усвідомлюють вагомість адаптаційного періоду студентів першого року навчання, оскільки засвоєння загальноосвітніх знань є базовим для професійних умінь та навичок майбутнього фахівця. Навчити першокурсників вчитися, прищепити зацікавленість до навчання, до тієї професії, яку вони обрали, виховати відповідальну високоморальну особистість – основне завдання колективу відділення.

АНАЛІЗ РОБОТИ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ за 2022-2023 н. р.

Циклова комісія працювала над проблемою

«Формування компетентностей здобувачів освіти шляхом упровадження інноваційної освітньої діяльності».

Варто зауважити, що циклова комісія  працювала над реалізацією завдань, запланованих на рік, зокрема  –  над підготовкою студентів до складання ЗНО з чотирьох предметів: української мови та літератури, математики, історії України або іноземної мови, інший предмет із переліку, запропонованого МОН, але в  другому семестрі відбулися значні зміни, у зв’язку з воєнним станом ДПА у формі ЗНО було скасовано.

 Незважаючи на складну ситуацію, зумовлену війною, все ж таки навчання в нашому коледжі відбувалося офлайн.  В умовах воєнного стану ми працювали впродовж навчального року. Ці умови спонукали викладачів циклової комісії  (зокрема тих предметів, що виносяться на НМТ) шукати більш оптимальні шляхи для реалізації якісного навчання.

Упродовж 2022-2023 навчального року викладачами циклової комісії загальноосвітньої підготовки було проведено таку роботу:

 1. З метою належної підготовки до навчальних занять, підготовки до складання НМТ (мультипредметного тесту) продовжено роботу щодо формування навчально-методичних комплексів з дисциплін циклу.
 2. Розроблено різнорівневі завдання для контрольних робіт з навчальних дисциплін.
 3. Викладачами циклової комісії підготовлено завдання для проведення зрізів знань та директорських контрольних робіт.
 4. У звітному періоді викладачі циклової комісії ознайомилися із новинками науково-методичної літератури та відповідною фаховою періодикою.
 5. Упродовж навчального року здійснювався контроль за своєчасністю виконання завдань самостійної роботи студентами коледжу.
 6. Викладачі ЦК працювали над створенням навчально-методичних посібників та методичних рекомендацій для проведення занять, готували до друку збірники тестів, практикуми та опорні конспекти  з дисциплін, а також презентації навчального матеріалу  та методичних рекомендацій щодо вивчення предметів загальноосвітнього циклу.
 7. Викладачі проводили систематичні індивідуальні консультації з  метою обміну досвідом з питань розвитку творчих здібностей майбутніх фахівців та роботи з обдарованими студентами.
 8. Викладачі циклової комісії успішно пройшли атестацію.
 9. У цьому навчальному році не було можливості провести всі предметні олімпіади офлайн ( через воєнний стан), але варто відзначити певні досягнення наших студентів і викладачів, які брали участь у різноманітних конкурсах, олімпіадах онлайн, офлайн. Зокрема:
 • студентка IІ курсу спеціальності «Початкова освіта» Мар’яна Федорівпосіла ІІ  у ІІ етапі XXIII Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика  (викладач Полякова Т.В.)
 • студент ІІ курсу спеціальності «Прикладна математика» Рокицький Іван посів ІІІ місце в ІІ етапі обласної олімпіади з інформатики (викладач Солонець Д.М.) 
 • студентка І курсу спеціальності «Початкова освіта» Нагорняк Неля посіла І місце в I етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2022-2023н.р. Секція історичного краєзнавства (науковий керівник Максимець Б.В.)
 • студентка І курсу спеціальності «Початкова освіта» Нагорняк Неля посіла І місце в IІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2022-2023н.р. Секція історичного краєзнавства (науковий керівник Максимець Б.В.)
 • студентка І курсу спеціальності «Початкова освіта» Нагорняк Неля посіла ІІ місце в IІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2022-2023н.р. Секція історичного краєзнавства (науковий керівник Максимець Б.В.)
 • студентка І курсу спеціальності «Початкова освіта» Нагорняк Неля посіла I місце в міському етапі обласної історико-географічної експедиції учнівської молоді «Історія міст і сіл України» у номінації «Нарис – опис міста(села)» (викладач Максимець Б.В.)
 • студентка І курсу спеціальності «Початкова освіта» Нагорняк Неля посіла I місце у конкурсі творчих робіт «В серці моїм світ шовком тканий…», присвяченому 152- річниці від Дня народження Василя Стефаника (викладач Скиданчук О.М.)
 • студентка І курсу спеціальності «Початкова освіта» Князевич Вероніка посіла IІ місце у конкурсі творчих робіт «В серці моїм світ шовком тканий…», присвяченому 152- річниці від Дня народження Василя Стефаника (викладач Скиданчук О.М.)
 • студентка ІІ курсу спеціальності «Початкова освіта» Бельмега Дарина посіла IІІ місце у конкурсі творчих робіт «В серці моїм світ шовком тканий…», присвяченому 152- річниці від Дня народження Василя Стефаника (викладач Гавадзин О.Я.)
 • студентка І курсу спеціальності «Початкова освіта» Глушак Андріана посіла IІІ місце у конкурсі читців  «Буду слово своє ламати … на соняшні промінчики» , присвяченому 152- річниці від Дня народження Василя Стефаника (викладач Скиданчук О.М.)
 • студентка І курсу спеціальності «Початкова освіта» Петрашко Вікторія посіла IІІ місце у конкурсі читців  «Буду слово своє ламати … на соняшні промінчики» , присвяченому 152- річниці від Дня народження Василя Стефаника (викладач Скиданчук О.М.)
 • студентка І курсу спеціальності «Прикладна математика» Зоріна Анастасія посіла IІ  місце у конкурсі читців  «Буду слово своє ламати … на соняшні промінчики» , присвяченому 152- річниці від Дня народження Василя Стефаника (викладач Івасів Я.І.)

 

 • Профорієнтаційна робота циклової комісії упродовж 2022-2023 н. р. здійснювалася шляхом інформування здобувачів освіти 9-х класів закладів загальної середньої освіти області: (інформування абітурієнтів студентами коледжу) про напрями підготовки (спеціальності), які пропонує Івано-Франківський фаховий коледж. Поширення інформаційно-рекламних матеріалів про спеціальність на олімпіадах та конкурсах, розміщення інформації профорієнтаційного змісту на сайті циклової комісії, коледжу, соціальних мережах. Залучення студентів до профорієнтаційної роботи (виступи студентів у закладах освіти, у яких вони навчалися).

Проведення постійної профорієнтаційної роботи викладачами циклової комісії з навчальними закладами, які за ними закріплені.

         У 2023-2024 н.р. циклова комісія загальноосвітньої підготовки працюватиме над:

1) підготовкою студентів до складання ДПА у формі НМТ;

2) вдосконаленням навчально-методичних комплексів;

3) впровадженням інноваційних методів викладання загальноосвітніх дисциплін;

4) участю в конференціях, олімпіадах, конкурсах, марафонах;

5) підвищенням кваліфікацій викладачів ЦК;

6) впровадженням нових підходів до проведення виховних заходів

 

Звіт голови циклової комісії загальноосвітньої підготовки Скиданчук О.М.  про виконану роботу впродовж навчального 2022-2023 року заслухано на засіданні циклової комісії й результати обговорення затверджено протоколом №11 від 09 червня 2023 року.

 

 

 

           

  

 

 

 

 

                             

Календарний план проведення засідань циклової комісії

 

№ з/п  

Місяць

Порядок денний

 

      Відповідальні

Відміт

ка

про

виконання

 

1.

 

Серпень

1.     1. Вибори секретаря циклової комісії загальноосвітньої підготовки.

2.     2. Затвердження  плану роботи циклової  комісії на 2023-2024  н. р.

3.     3. Обговорення та затвердження планової навчальної документації:

4.    – нових Типових навчальних програм для 1 курсу;

ü – індивідуальних робочих планів викладачів;

ü – курсів лекцій, тематики семінарських, практичних і лабораторних занять.

4.Про інструкцію алгоритм дій адміністрації, викладачів коледжу в разі повітряної тривоги.

5.    5. Організація навчально-методичного процесу в коледжі, а також

6.    змішаного навчання із використанням дистанційних технологій.

7.    6. Методичні рекомендації МОН щодо  ведення та заповнення електронних журналів.

8.    7. Вивчення вимог МОН щодо складання ДПА (з чотирьох предметів) та обговорення системи роботи щодо  підготовки студентів.

Голова циклової комісії – Скиданчук О. М.

Викладачі циклової комісії.

Заступник директора з навчально-виховної роботи – Полякова Т. В.

Заступник директора з навчально-методичної роботи – Никорак Я. Я.

 

 
2. Вересень 1.     1. Про вимоги до навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін.

2.     2. Ознайомлення з Типовим положенням про атестацію.

3.    3. Ознайомлення з Типовим положенням про навчальні кабінети.

4.

Голова циклової комісії – Скиданчук О. М.

Викладачі циклової комісії.

Заступник директора з навчально-методичної роботи – Никорак Я. Я.

Методист –Гаріджук О.М.

 
3. Жовтень 5.    1. Розгляд та затвердження плану-графіка проведення показових занять  та виховних заходів  викладачами,  які проходитимуть атестацію.

6.    2. Складання та погодження плану-графіка проведення  I  етапу предметних олімпіад  з дисциплін загальноосвітньої підготовки.

7.    3. Проведення I етапу XІV Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді  ім. Т. Шевченка.

Голова циклової комісії – Скиданчук О. М.

Викладачі циклової комісії.

Методист-Гаріджук О.М.

Завідувачі відділень.

 
4. Листопад 1.     1. Про  організацію  та навчально-методичне забезпечення самостійної роботи студентів.

2.     2. Підготовка та проведення I етапу  Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика.

3.    3. Затвердження питань для складання  іспитів  та заліків.

Голова циклової комісії, викладачі циклової комісії.  
5. Грудень 1.    1. Звіти викладачів циклової комісії про виконання індивідуальних планів роботи за I  семестр.

2.    2. Проведення пробних внутрішньоколеджівських тестувань із предметів, що пропонуються для складання ДПА(українська мова, історія України, математика, іноземна мова).

3.    3. Затвердження тематики самостійних робіт студентів із навчальних дисциплін циклової комісії на II семестр.

 Голова циклової комісії, викладачі.  
6. Січень 1.    Про організаційно-методичну роботу на січень 2023  року.

2.    Про підготовку студентів до II  (регіонального) етапу  XІV Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів педагогічних коледжів.

3.    Аналіз проведених тестувань (із предметів,які винесені на ДПА) та обговорення основних методів і форм роботи з метою подолання найтиповіших помилок.

4.

Голова циклової комісії, викладачі,  методист коледжу.  
7. Лютий 1.    1. Звіти викладачів та голови ЦК про роботу в  січні 2024  року.

2.    2. Погодження графіка написання методичних розробок викладачами

3.    циклової комісії на II семестр 2023-2024 н. р.

4.    3.Аналіз відвіданих занять викладачів, які атестуються.

5.    4. Про роботу з обдарованими студентами та їх підготовку до участі в олімпіадах.

6.    5. Про підготовку до проведення тижня циклової комісії.

7.

Голова циклової комісії, викладачі циклової комісії.

Методист коледжу  – Гаріджук О.М.

Завідувачі  відділень.

 

 
8. Березень 1.     1. Аналіз результатів  роботи атестаційної комісії.

2.    2. Про наявність та оновлення НМК з предметів циклу, навчально-методичних матеріалів викладачів.

3.    3. Аналіз пробного НМТ: проблеми та перспективи.

4.

5.

Методист коледжу – Гаріджук О.М., члени атестаційної комісії, голова циклової комісії.

Заступник директора з навчально-методичної роботи – Никорак Я. Я.

 

 
9. Квітень 1.    1. Підбиття  підсумків роботи викладачів над  методичними матеріалами.

1.     2. Про поновлення інформаційної бази навчально-методичних матеріалів викладачів.

2.    3. Про роботу з обдарованими студентами, залучення їх до творчої та  науково-дослідницької роботи.

2.

 Методист коледжу – Гаріджук О.М., голова циклової комісії, викладачі циклової комісії.

Заступник директора з навчально-методичної роботи – Никорак Я. Я.

 

 
10. Травень 3.    1. Погодження методичних розробок викладачів циклової комісії.

1.    2. Звіти викладачів щодо виконання індивідуальних робочих планів та навчальних робочих програм за 2023-2024  н. р.

2.    3. Аналіз роботи навчальних кабінетів і лабораторій.

3.    4. Підготовка навчально-методичної документації до літньої заліково-екзаменаційної сесії. Погодження та затвердження екзаменаційних білетів.

Голова циклової комісії, викладачі циклової комісії.

Методист коледжу – Гаріджук О.М.

 
11. Червень 3.     1. Аналіз успішності студентів за результатами рейтингового та семестрового контролю знань, пошук методів підвищення показників якості знань та ефективності навчання.

4.    2. Аналіз складання НМТ з чотирьох предметів: результати, висновки.

1.    2. Звіт голови циклової комісії щодо виконання річного плану роботи.

2.    3. Перспективні завдання та ключові напрямки роботи циклової комісії в наступному навчальному році.

 

Голова циклової комісії.

Методист коледжу – Гаріджук О.М.

Викладачі коледжу, заступник директора з навчально-методичної роботи – Никорак Я. Я.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

№ з/п ЗМІСТ РОБОТИ ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНІ ВІДМІТ

КА ПРО ВИКОНАННЯ

1. Складання та корекція робочих навчальних програм відповідно до  навчальних програм, програм НМТ, затверджених МОН, та індивідуальних робочих планів викладачів. Серпень Голова циклової комісії  
2. Розгляд та обговорення планової навчальної документації, зокрема навчальних програм (з урахуванням програм НМТ) Вересень Голова циклової комісії, викладачі  
3. Обговорення та затвердження курсів лекцій, семінарських практичних і лабораторних  занять. Вересень Голова циклової комісії, викладачі  
4. Опрацювання законодавчих актів і нормативних документів щодо організації навчально-виховного процесу та ведення документації. Вересень Голова циклової комісії, викладачі, методист –

Гаріджук О.М.

 
5. Обговорення та схвалення графіка проведення предметних контрольних робіт. Жовтень Голова циклової комісії, викладачі.  
6. 8.    Ознайомлення з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників.

 

 

Жовтень

Голова циклової комісії, методист коледжу –

Гаріджук О.М.

 

 
7. Організація та проведення  I етапу XІV Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені

Т. Шевченка, Міжнародного конкурсу ім. П. Яцика, предметних олімпіад і творчих конкурсів.

 

Жовтень- листопад Голова циклової комісії, викладачі української мови та літератури.  
8. Організація профорієнтаційної роботи.

 

Упродовж року Викладачі циклової комісії  
9. 5.    Робота  з обдарованими студентами, залучення їх до творчої та  науково-дослідницької роботи.

 

Упродовж року Викладачі циклової комісії.  
10. Проведення консультацій, «пробного внутрішнього НМТ» з метою покращення результатів НМТ (українська мова, математика, історія України,іноземна мова). упродовж року Викладачі-філологи та математики.  
10. 6.    Аналіз успішності студентів за результатами рейтингового та семестрового контролю знань, пошук методів підвищення показників якості знань та ефективності навчання. Упродовж року Голова циклової комісії, викладачі.  
11. Спільні засідання циклової комісії загальноосвітньої підготовки із цикловою комісією професійної підготовки з метою узгодження міждисциплінарних зв’язків. Упродовж року Голови циклових комісій.  
12. Обговорення  і затвердження екзаменаційних  білетів з дисциплін циклу.

 

Грудень,

травень

Голова циклової комісії, викладачі.  

 

 

 

 

                                                               

 

 

                                                                  НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

з/п

ЗМІСТ РОБОТИ ТЕРМІН ВИКОНАННЯ  

ВІДПОВІДАЛЬНІ

ВІДМІТКА ПРО ВИКОНАННЯ
1. Обговорення навчально-методичної проблеми та розробка напрямів реалізації  основних завдань. Серпень Голова циклової комісії, викладачі.  
2. Вивчення та аналіз   нормативних документів МОН з метою належної організації навчально-методичної роботи та навчально-виховного процесу в цілому. Серпень Голова циклової комісії, викладачі.  
3. Підготовка та участь студентів у науково-практичних конференціях. Упродовж року Методист коледжу, голова циклової комісії, викладачі.  
4. Забезпечення участі педагогічних працівників циклової комісії в роботі науково-методичних семінарів та конференцій згідно з планом Ради директорів коледжів Івано-Франківської області. Упродовж року Голова циклової комісії, методист коледжу.  
5. Підготовка та написання викладачами циклової комісії методичних розробок з дисциплін комісії, обговорення цих робіт та їх аналіз. Згідно з індивідуальними планами викладачів  

Викладачі.

 
6. Поновлення комплексів методичного забезпечення з дисциплін циклової комісії. Протягом року Викладачі.  
7. Відпрацювання методології вирішення тестових завдань у формі НМТ. Протягом року Викладачі.  
8. Підготовка до обласного етапу предметних олімпіад, II (регіонального) етапу  XІV  Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів педагогічних коледжів лютий Голова циклової комісії, викладачі, методист коледжу.  

ПІДВИЩЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО РІВНЯ ТА КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ

№ з/п  

ЗМІСТ РОБОТИ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ  

ВІДПОВІДАЛЬНІ

ВІДМІТКА ПРО ВИКОНАННЯ
1. Ознайомлення викладачів циклової комісії з методичними рекомендаціями МОН щодо викладання дисциплін загальноосвітньої підготовки, матеріалами підготовки до НМТ. Упродовж року. Голова циклової комісії, методист коледжу, викладачі.  
2. Участь викладачів у науково-практичних конференціях, вебінарах, майстер-класах, семінарах, запланованих НМЦ. Упродовж року. Викладачі циклової комісії.  
3. Взаємовідвідування занять викладачами коледжу з метою обміну досвідом та вдосконалення власної педагогічної майстерності.

 

Упродовж року. Викладачі комісії.  

 

 

 

 

 

 

 

 

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ ДОСВІДУ РОБОТИ ВИКЛАДАЧІВ

з/п

ЗМІСТ РОБОТИ ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНІ ВІДМІТКА ПРО

ВИКОНАННЯ

1. Аналіз змісту й  методики проведення відвіданих занять викладачів.

 

Упродовж року. Голова циклової комісії, викладачі.  
2. Організація поточного контролю знань, умінь та навичок студентів з дисциплін циклової комісії (зокрема тих, що запропоновані на НМТ).

 

Упродовж року. Викладачі циклової комісії.  
3. Обговорення та аналіз найефективніших форм і методів роботи підготовки до НМТ.  

Упродовж року.

Викладачі циклової комісії.  
4. Обмін досвідом з обдарованими студентами.

 

Упродовж року. Викладачі циклової комісії.  

 

 

 

 

 

                                                             ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗА ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ

№ з/п ЗМІСТ РОБОТИ ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНІ ВІДМІТКА ПРО ВИКОНАННЯ
1. Контроль за такими напрямками:

ü Правильністю ведення навчально-методичної документації( методичні рекомендації МОН щодо заповнення електронних журналів)

ü Роботою зі створенням та вдосконаленням методичного забезпечення навчальних дисциплін циклу (особливо тих, що запропоновані на НМТ)

 

 

 

 

Упродовж року.

 

Голова циклової комісії, методист, викладачі.  
2. Аналіз успішності та якості знань з дисциплін циклової комісії, зокрема «пробного» внутрішньо коледжівського тестування.

 

Упродовж року.

 

Голова циклової комісії, викладачі.  
3. Аналіз рейтинового контролю знань студентів.

 

Упродовж року.

 

Голова циклової  комісії, викладачі.  
4. Аналіз та систематизація звітів викладачів про виконання індивідуальних робочих планів та навчальних робочих.

 

Грудень, червень. Голова циклової комісії, викладачі.  
5. Контроль за роботою навчальних кабінетів. Упродовж року. Голова циклової комісії, викладачі  

 

 

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА

з/п

ЗМІСТ РОБОТИ ТЕРМІН ВИКОНАННЯ  

ВІДПОВІДАЛЬНІ

1. Профорієнтаційна робота з учнями 9-х та 11-х класів освітніх закладів міста й області: (інформування абітурієнтів студентами коледжу) упродовж року викладачі циклової комісії
2. Профорієнтаційна робота з випускниками коледжу упродовж року викладачі циклової комісії
3. Поширення інформаційно-рекламних матеріалів про спеціальність на олімпіадах та конкурсах згідно з планом викладачі циклової комісії
4. Проведення Днів відкритих дверей згідно з планом викладачі циклової комісії