Довгий Олег Ярославович


спеціаліст вищої категорії, кандидат фізико-

математичних наук, доцент кафедри педагогіки початкової освіти,

викладач дисципліни «Фізика і астрономія».

 

Персональна інформаціяКонтакти

У 1999 році закінчив Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, отримав диплом магістра за спеціальністю «Фізика», а в 2017 диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Середня освіта» та здобув професійну кваліфікацію «математик, вчитель».

З 1999 по 2002 роки навчався у аспірантурі. У 2002 році захистив кандидатську дисертацію за здобув диплом кандидата фізико-математичних наук.

У 2008 році отримав атестат доцента кафедри математичних та природничих дисциплін початкової освіти.

З 2002 року викладаю у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

Наукова діяльність: автор понад 25 наукових і навчально-методичних праць, учасник Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференцій, співавтор колективних монографій та наукових статей.

Сфера наукових інтересів – актуальні проблеми методики та технологій навчання математики.

Навчальна діяльність:

забезпечує викладання навчальних дисциплін: “Математика», с/к «Практикум з математики».

Здійснює керівництво магістерськими роботами.

Керівник  студентського наукового гуртка  «Розв’язування арифметичних задач підвищеної складності».

Організаційна  діяльність: кафедральний керівник профорієнтаційної роботи щодо спеціальності «Початкова освіта».

Виховна діяльність:  куратор студентської групи, активний борець за збереження навколишнього природного середовища та екологічне виховання дітей, молоді та дорослих людей.