Звіт роботи 2019-2020 н.р.

АНАЛІЗ РОБОТИ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ за 2019-2020 н.р.
Циклова комісія працювала над проблемою «Формування творчої, всебічно розвиненої та свідомої особистості , патріота своєї країни шляхом створення системи компетенцій молодшого спеціаліста в процесі вивчення предметів загальноосвітнього циклу»
Варто зауважити, що циклова комісія працювала над реалізацією завдань, запланованих на рік, зокрема – над підготовкою студентів до складання ЗНО з трьох предметів: української мови та літератури, історії України або математики, інший предмет із переліку, запропонованого МОН.
Крім того, особливості онлайн-навчання, що було зумовлено карантинними обмеженнями, спонукали викладачів циклової комісії (зокрема тих предметів, що виносяться на ЗНО) шукати більш оптимальні шляхи для реалізації дистанційного навчання.
Упродовж 2019-2020 навчального року викладачами циклової комісії загальноосвітньої підготовки було проведено таку роботу:
1. З метою належної підготовки до навчальних занять, підготовки до складання ЗНО продовжено роботу щодо формування навчально-методичних комплексів з дисциплін циклу, сформовано та подано до бібліотеки університету хрестоматії та допоміжні посібники з навчальних дисциплін.
2. Розроблено різнорівневі завдання для контрольних робіт з навчальних дисциплін.
3. Викладачами циклової комісії підготовлено завдання для проведення зрізів знань та директорських контрольних робіт.
4. У звітному періоді викладачі циклової комісії ознайомилися із новинками науково-методичної літератури та відповідною фаховою періодикою.
5. Упродовж навчального року здійснювався контроль за своєчасністю виконання завдань самостійної роботи студентами коледжу.
6. Викладачі ЦК працювали над створенням навчально-методичних посібників та методичних рекомендацій для проведення занять, готували до друку збірники тестів, практикуми та опорні конспекти з дисциплін, а також презентації навчального матеріалу та методичних рекомендацій щодо вивчення предметів загальноосвітнього циклу.
7. Викладачі проводили систематичні індивідуальні консультації з з метою обміну досвідом з питань розвитку творчих здібностей майбутніх фахівців та роботи з обдарованими студентами.
8. У даному навчальному році не було можливості провести всі предметні олімпіади й конкурси I етапу ( через пандемію), але варто відзначити певні досягнення наших студентів і викладачів, зокрема:
1) студентка II курсу спеціальності «Початкова освіта» Яців Діана здобула 3 місце в ІІ етапі (обласному) VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед студентів ВНЗ І-ІІ ст. ( викладач Скиданчук О. М.)
2) студентка II курсу спеціальності «Початкова освіта» Фелик Христина здобула 2 місце в II етапі (міжобласного, серед студентів педагогічних коледжів Західного регіону) Всеукраїнської олімпіади з української мови (викл. Івасів Я. І.)
3) студентка II курсу спеціальності «Прикладна математика» Тросцінська Вікторія здобула II місце в 2 ( обласному ) етапі олімпіади з української мови серед студентів негуманітарних спеціальностей ( викл. Івасів Я. І.)
4) студентка ІІ курсу спеціальності «Початкова освіта» Рубаняк Оксана здобула 2 місце в II етапі (обласному) Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України у 2019-2020 н.р., а також у 1 місце в ІІ етапі XIII Міжнародного конкурсу з українознавства для учнів 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів ( викл. Максимець Б. В.)
5) студентка ІІ курсу спеціальності «Початкова освіта» Рубаняк Оксана здобула I місце у III (Всеукраїнському етапі) XX Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика ( викл. Івасів Я. І.)
6) оголошено подяку департаментом освіти, науки та молодіжної політики – Сінітовичу Мирославу, студентові спеціальності «Прикладна математика» у номінації «Авторський твір» на обласному конкурсі читців (підготувала викл. Івасів Я. І.)

У 2020-2021 н.р. циклова комісія загальноосвітньої підготовки працюватиме над упровадженням методів змішаного навчання та реалізацією сучасних інтерактивних технологій навчання, в т.ч. атестації студентів засобами технологій електронного оцінювання та об’єктивних тестових методик.
Звіт голови циклової комісії загальноосвітньої підготовки Івасів Я. І. про виконану роботу впродовж навчального 2019-2020 року заслухано на засіданні циклової комісії й результати обговорення затверджено протоколом №11 від 12 червня 2019 року.