Календарний план 2020-2021н.р.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА»

  

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор коледжу

_____________Ю. М. Москаленко

«____»_____________2020 р.

  

ПЛАН РОБОТИ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

 ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ

на  2020-2021 н. р.

 

Розглянуто на засіданні циклової комісії                                                       Голова циклової   комісії        

загальноосвітньої підготовки                                                                              ________О.М. Скиданчук                                                                           

Протокол №1                                                                                                               «31» серпня 2020 р.

від «31» серпня 2020 р.

 

Календарний план проведення засідань циклової комісії

№ з/п

Місяць

 Порядок денний

Відповідальні

1. Серпень 1.       Вибори секретаря циклової комісії загальноосвітньої підготовки.

2.      Затвердження  плану роботи циклової  комісії на 2020-2021  н. р.

3.      Обговорення та затвердження планової навчальної документації:

– нових Типових навчальних програм для 1 курсу;

– індивідуальних робочих планів викладачів;

– курсів лекцій, тематики семінарських, практичних і лабораторних занять.

4.       Організація навчально-методичного процесу в коледжі, а також змішаного навчання із використанням дистанційних технологій.

5.       Методичні рекомендації МОН щодо  ведення та заповнення журналів.

6.       Вивчення вимог МОН щодо складання ЗНО (з чотирьох предметів) та обговорення системи роботи щодо  підготовки студентів.

Голова циклової комісії – Скиданчук О. М.

Викладачі циклової комісії.

Заступник директора з навчально-виховної роботи – Нестеренко С. В.

Заступник директора з навчально-методичної роботи – Никорак Я. Я.

 

2. Вересень 1.      Про вимоги до навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін.

2.      Ознайомлення з Типовим положенням про атестацію.

3.      Ознайомлення з Типовим положенням про навчальні кабінети.

 

Голова циклової комісії – Скиданчук О. М.

Викладачі циклової комісії.

Заступник директора з навчально-методичної роботи – Никорак Я. Я.

Методист коледжу  – Ликтей Л. М.

3. Жовтень 1.      Розгляд та затвердження плану-графіка проведення показових занять  та виховних заходів  викладачами,  які проходитимуть атестацію.

2.      Складання та погодження плану-графіка проведення  I  етапу предметних олімпіад  з дисциплін загальноосвітньої підготовки.

3.      Проведення I етапу XІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка.

Голова циклової комісії – Скиданчук О. М.

Викладачі циклової комісії.

Методист коледжу  – Ликтей Л. М.

Завідувачі  відділень.

4. Листопад 1.      Про  організацію  та навчально-методичне забезпечення самостійної роботи студентів.

2.      Підготовка та проведення I етапу  Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика.

3.     Затвердження питань для складання іспитів та заліків.

Голова циклової комісії, викладачі циклової комісії.
5. Грудень 1.     Звіти викладачів циклової комісії про виконання індивідуальних планів роботи за I  семестр.

2.     Проведення пробних внутрішньо коледжівських тестувань із предметів, що пропонуються для складання ЗНО (українська мова, історія України або іноземна мова, математика, інші – за вибором студента.

3.     Затвердження тематики самостійних робіт студентів із навчальних дисциплін циклової комісії на II семестр.

 Голова циклової комісії, викладачі.
6. Січень 1.   Про організаційно-методичну роботу на січень 2021  року.

2.   Про підготовку студентів до II  (регіонального) етапу  XІ Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів педагогічних коледжів.

3.   Аналіз проведених тестувань (із предметів ЗНО) та обговорення основних методів і форм роботи з метою подолання найтиповіших помилок.

Голова циклової комісії, викладачі,  методист коледжу.
7. Лютий 1.     Звіти викладачів та голови ЦК про роботу в  січні 2021  року.

2.    Погодження графіка написання методичних розробок викладачами

3.     циклової комісії на II семестр 2020-2021 н. р.

4.     Аналіз відвіданих занять викладачів, які атестуються.

5.     Про роботу з обдарованими студентами та їх підготовку до участі в олімпіадах.

6.      Про підготовку до проведення тижня циклової комісії.

Голова циклової комісії, викладачі циклової комісії.

Методист коледжу  – Ликтей Л. М.

Завідувачі  відділень.

8. Березень 1.      Аналіз результатів  роботи атестаційної комісії.

2.     Про наявність та оновлення НМК з предметів циклу, навчально-методичних матеріалів викладачів.

3.      Аналіз пробного ЗНО: проблеми та перспективи.

4.     Про підготовку до проведення обласних етапів олімпіад з англійської мови, інформатики та історії України на базі коледжу.

 

Методист коледжу – Ликтей Л. М., члени атестаційної комісії, голова циклової комісії.

Заступник директора з навчально-методичної роботи – Никорак Я. Я.

9. Квітень 1.     Підбиття  підсумків роботи викладачів над  методичними матеріалами.

2.    Про поновлення інформаційної бази навчально-методичних матеріалів викладачів.

3.   Про роботу з обдарованими студентами, залучення їх до творчої та  науково-дослідницької роботи.

 

 Методист коледжу – Ликтей Л. М., голова циклової комісії, викладачі циклової комісії.

Заступник директора з навчально-методичної роботи – Никорак Я. Я.

10. Травень 1.   Погодження методичних розробок викладачів циклової комісії.

2.   Звіти викладачів щодо виконання індивідуальних робочих планів та навчальних робочих програм за 2020-2021  н. р.

3. Аналіз роботи навчальних кабінетів і лабораторій.

4. Підготовка навчально-методичної документації до літньої заліково-екзаменаційної сесії. Погодження та затвердження екзаменаційних білетів.

Голова циклової комісії, викладачі циклової комісії.

Методист коледжу – Ликтей Л. М.

11. Червень 1. Аналіз успішності студентів за результатами рейтингового та семестрового контролю знань, пошук методів підвищення показників якості знань та ефективності навчання.

2. Аналіз складання ЗНО з чотирьох предметів: результати, висновки.

2. Звіт голови циклової комісії щодо виконання річного плану роботи.

3. Перспективні завдання та ключові напрямки роботи циклової комісії в наступному навчальному році.

 

Голова циклової комісії.

Методист коледжу – Ликтей Л. М.

Викладачі коледжу, заступник директора з навчально-методичної роботи – Никорак Я. Я.