Кліщ Любомир Іванович

спеціаліст, викладач дисципліни «Українська література»

 

 

Персональна інформаціяКонтакти

Викладач української літератури Івано-Франківського коледжу ДВНЗ “Прикарпатський університет імені Василя Стефаника”, кандидат філологічних наук, автор кількох поетичних збірок та ряду публікацій у періодиці.

Закінчив Івано-Франківський інститут нафти і газу та Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. У 2006 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Коломийський журнал «Жіноча доля» (1925 – 1939) в літературному процесі Галичини початку ХХ століття» у Херсонському державному університеті.

Кліщ Л.І. Нація і жінка в рецепції публіцистів «Жіночої долі» // Історія української літератури. Кінець XIX – початок XX сі; У 2 кн.: Підручник / За ред. проф. О.Д. Гнідан. – К.: Либідь, 2005. -Кн. І. – С. 106-114.
Кліщ Л. І. Тарас Шевченко на сторінках „Жіночої Долі” (до проблеми формування національної свідомої українки) // 36. наук, праць Національного авіаційного університету. – ВИП. 7. – 2003. – С.186-195.
Кліщ Л. І. Миколая Божук на сторінках „ЖІНОЧОЇ ДОЛІ”: // 3б. Наук. праць Національного авіаційного університету. – вип. 8. – 2004. – С. 171 – 185.
Кліщ Л. І. Ольга Кобилянська на сторінках «Жіночої долі» // Збірник праць Національного авіаційного університету. – Вип. 9. – 2004. – С. 235 – 245.
Кліщ Л. І. Журнал „Жіноча Доля”: Ідеологія. Тематика. Концепти. Монографія – Івано-Франківськ: Тіповіт, 2005. – 114 с.
Кліщ Л. І. Українська літературна еліта у сучасному народознавстві // Міжнародна наукова конференція. “Національна еліта та інтелектуальний потенціал України” (18-20 квітня): Тези доповідей. – Львів, 1996. -С.245-246.
Кліщ Л. І. Своєрідність інтерпретації античного сюжету в повісті О. Кобилянської „Ніоба” // Світ ідей Ольги Кобилянської: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 130-річчю від дня народження Ольги Кобилянської, – Івано-Франківськ, 1993. – С.74–75.
Кліщ Л. І. [Рецензія] Нове народознавче дослідження: Качкан В. А. Хай святиться ім’я твоє: галицькі просвітницькі діячі, письменники, вчені, вихідці із священицьких родин -Чернівці. Прут, 1994. -197 с. // Дзвін.– 1995. – №10.– С.151–152.

Сфера наукових інтересів: історія та теорія української літератури, поезія, журналістика.