Ліщинський Ігор Мирославович

спеціаліст вищої категорії, кандидат фізико-математичних наук, доцент, викладач дисципліни «Фізика»

 

Персональна інформаціяКонтакти

Кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Середню освіту здобув у Порогівській середній школі (1986-1988 рр.). 1988 року вступив на фізико-математичний факультет Івано-Франківського державного педагогічного інституту, який закінчив із відзнакою 1993 року за спеціальністю “Вчитель фізики і математики”. Працював вчителем фізики і математики в загальноосвітній школі. З 1993 до 1997 року навчався в аспірантурі Прикарпатського університету імені василя Стефаника за спеціальністю “Фізика твердого тіла” під керівництвом проф. Дмитра Фреїка. Кандидатську дисертацію «Модифікація властивостей тонких плівок телуриду свинцю в процесі вирощування з парової фази, радіаційного опромінення та легування» захистив у Чернівецькому державному університеті ім. Ю. Федьковича (1997 p.).

З 1998 р. – викладач кафедри теоретичної і експериментальної фізики Прикарпатського університету. 2002 року отримав атестат доцента.

Наукові інтереси: фізика конденсованого стану, процеси росту тонких плівок, халькогеніди, халькогенідні стекла.

Наукові стажування:

2006 Institute of Physics, Chemnitz University of Technology

2009 Institute of Physics, Chemnitz University of Technology

2013 Institute for Complex Materials, Leibniz Institute for Solid State and Materials Research Dresden