Нормативні документи

Закони України:

Закон України “Про освіту”

Закон України “Про вищу освіту”

Закон України “Про фахову передвищу освіту”

Документи, які регулюють дуальну освіту

Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (введено в дію наказом ректора №766 від 15.11.2019 р.)

Документи, які регулюють визнання здобутих компетентностей у неформальній освіті

Положення про порядок зарахування результатів неформальної освіти у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (введено в дію наказом ректора №819 від 29.11.2019)

Документи, які засвідчують прозорість системи оцінювання і атестації

Положення про рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

Положення про порядок організації та проведення оцінювання успішності студентів ДВНЗ “Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника ” ( введено в дію наказом ректора №799 від 26.11.2019)

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Наказ №329 від 29.05.2018 Про використання тестової форми проведення семестрових екзаменів та підсумкової атестації з використанням комп’ютерних технологій

Змішане навчання

Рекомендації щодо впровадження змішаного навчання у закладах фахової передвищої та вищої освіти

zmishanenavchannia-bookletspreads-2

Рекомендації щодо організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів фахової передвищої та вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/73574/