Солтис Любов Михайлівна

Спеціаліст, кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії,

викладач дисциплін «Хімія», «Природничі науки»

 

Персональна інформаціяКонтакти

У 2008 році закінчила Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника за спеціальністю «Хімія» (диплом магістра), здобувши кваліфікацію «Хімік, викладач хімії».

 

З 2008 по 2011 роки навчалася в аспірантурі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. У 2012 році захистила дисертаціюна здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю «Фізика і хімія поверхні».

 

З 2008 року і по сьогоднішній день працює у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (старший лаборант, провідний інженер, викладач, завідувач навчальних лабораторій, доцент кафедри хімії).

 

У переліку праць 97 публікацій, з них 81 наукового та 16 навчально-методичного характеру, зокрема 6 статей опубліковані у періодичних виданнях, які включені до наукометричних базданих Scopusта WebofScience.

 

Сфера наукових інтересів: хімічне матеріалознавство та нанотехнології.