План роботи на 2022-2023 н.р.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

«ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА»

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор коледжу

_____________Ю. М. Москаленко

«____»_____________2022р.

 

 

ПЛАН РОБОТИ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ

на  2022-2023 н. р.

 

 

 

Розглянуто на засіданні циклової комісії                                                                Голова циклової   комісії        

загальноосвітньої підготовки                                                                                        ________О. М. Скиданчук

 

Протокол №1                                                                                                               «31» серпня 2022 р.

від «31» серпня 2022р.

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

СКЛАД КОМІСІЇ:

 

1 . Скиданчук О.М. – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист,

викладач дисциплін «Українська мова», «Українська література», голова

циклової комісії.

 1. Багрій М.А. – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, доктор

педагогічних наук, викладач «Зарубіжна література», «Українська література».

 1. Бойчук В.М. – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист,

доктор фізико-математичних наук, професор фізики і методики викладання,

викладач дисципліни «Фізика і астрономія».

 1. Воробель А.В. – спеціаліст вищої категорії, кандидат медичних

наук, доцент кафедри госпітальної теорії, викладач дисципліни «Захист

України», «Основи медичних знань».

 1. Гавадзин О.Я. – спеціаліст І категорії, кандидат філологічних наук,

викладач дисципліни «Українська мова», «Українська література».

 1. Горецька О.П. – спеціаліст І категорії, викладач дисциплін

«Українська література», «Українська мова», «Сучасна українська мова».

 1. Гоцанюк Т.В. – спеціаліст І категорії, викладач дисципліни «Фізика і

астрономія», «Природничі науки».

 1. Глушко М.В. – спеціаліст, викладач дисципліни «Іноземна мова

(англ.)», «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англ.)».

 1. Довгий О.Я. – спеціаліст вищої категорії, кандидат фізико-

математичних наук, доцент кафедри педагогіки початкової освіти, викладач

дисципліни «Фізика і астрономія».

 1. Івасів Я.І. – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач

дисциплін «Українська мова», «Українська література».

 1. Коцюбинський О.В. – спеціаліст вищої категорії, доктор фізико-

математичних наук, професор кафедри матеріалознавства і новітніх технологій,

викладач дисципліни «Фізика і астрономія».

 1. Ліщинський І.М. – спеціаліст вищої категорії, кандидат фізико-

математичних наук, доцент кафедри теорії і експериментальної фізики,

викладач дисципліни «Фізика і астрономія».

 1. Петращук О.П. – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист,

викладач дисципліни «Хімія».

 1. Похила Д.Д. – спеціаліст вищої категорії, викладач дисципліни

«Захист України».

 1. Різничук Н.І. – спеціаліст, кандидат біологічних наук, доцент

кафедри біології та екології, викладач дисципліни «Біологія та екологія».

 1. Родчин З.Я., спеціаліст, кандидат філологічних наук, доцент

кафедри мовознавства, викладач дисциплін «Українська мова».

 1. Солтис Л.М. – спеціаліст, кандидат хімічних наук, викладач

дисципліни «Природничі науки», «Хімія».

 1. Стецька І.В. – спеціаліст, кандидат філологічних наук, викладач

дисципліни «Українська література», «Українська мова».

 1. Терновська І.І. – спеціаліст ІІ категорії, викладач дисципліни

«Українська література».

 1. Хруслова Г.Т. – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист,

викладач дисципліни «Захист України».

 1. Яблонь Л.С. – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, доктор

фізико-математичних наук, професор кафедри фізики і методики викладання,

викладач дисципліни «Фізика і астрономія».

 

Проблема, над якою працює циклова комісія:

 

Формування компетентностей здобувачів освіти шляхом упровадження інноваційної освітньої діяльності.

 

Першочерговим завданням, над яким працює комісія, є формування висококваліфікованого молодшого спеціаліста, соціально зрілої, громадянсько свідомої та всебічно розвиненої творчої особистості з відповідним рівнем знань, національної та загальнолюдської культури, толерантності.
Основними напрямками роботи комісії є:

 • здійснення рішучого повороту від масового навчання до посилення індивідуального підходу, розвитку творчих здібностей майбутніх спеціалістів, їхньої самостійної праці, використання активних форм та методів навчання;
 • застосовування в навчальному процесі новітніх ефективних навчальних технологій, сучасних засобів навчання;
 • створення електронного навчально-методичного комплексу студента як перспективного напрямку в організації навчальної діяльності студентів;
 • формування мотивації професійних компетенцій при викладанні предметів загальноосвітньої підготовки ;
 • створення та упровадження в навчальний процес науково-методичних засобів навчання як важеля підвищення ефективності та якості освіти;
 • активна робота кабінетів навчальних дисциплін;
 • робота з обдарованими студентами, розвиток їхнього інтелекту та зацікавленості;
 • підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів.

                   Викладачі загальноосвітніх дисциплін намагаються відходити від авторитарно-репродуктивного навчання, моделюючи таку систему, яка б формувала у студентів ініціативність, інноваційність, мобільність, гнучкість, динамізм, конструктивність, комунікативність тощо. З метою розв’язання цих завдань циклова комісія впроваджує активні та інтерактивні методи, новітні технології навчання, які базуються на компетентнісному підході. Кожен викладач комісії вважає, що доцільно використовувати таку організацію навчальної діяльності, внаслідок якої здійснюється взаємодія викладача та студента, збігається їхня мета.

               Навчання студентів на першому курсі – перший крок у системі багатоступеневої освіти, яка існує в навчальному закладі. Викладачі відділення добре усвідомлюють вагомість адаптаційного періоду студентів першого року навчання, оскільки засвоєння загальноосвітніх знань є базовим для професійних умінь та навичок майбутнього фахівця. Навчити першокурсників вчитися, прищепити зацікавленість до навчання, до тієї професії, яку вони обрали, виховати відповідальну високоморальну особистість – основне завдання колективу відділення.

АНАЛІЗ РОБОТИ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ за 2021-2022 н. р.

Циклова комісія працювала над проблемою

«Формування компетентностей здобувачів освіти шляхом упровадження інноваційної освітньої діяльності».

 

Варто зауважити, що циклова комісія  працювала над реалізацією завдань, запланованих на рік, зокрема  –  над підготовкою студентів до складання ЗНО з чотирьох предметів: української мови та літератури, математики, історії України або іноземної мови, інший предмет із переліку, запропонованого МОН, але у другому семестрі відбулися значні зміни, у зв’язку з воєнним станом ДПА у формі ЗНО було скасовано.

Крім того, особливості онлайн-навчання, що було зумовлено карантинними обмеженнями в І семестрі,а у ІІ – освітній процес здійснювався шляхом дистанційного навчання в умовах воєнного стану,вони спонукали викладачів циклової комісії  (зокрема тих предметів, що виносяться на ЗНО (мультипредметного тесту) шукати більш оптимальні шляхи для реалізації дистанційного навчання.

Упродовж 2021-2022 навчального року викладачами циклової комісії загальноосвітньої підготовки було проведено таку роботу:

 1. З метою належної підготовки до навчальних занять, підготовки до складання ЗНО (мультипредметного тесту) продовжено роботу щодо формування навчально-методичних комплексів з дисциплін циклу.
 2. Розроблено різнорівневі завдання для контрольних робіт з навчальних дисциплін.
 3. Викладачами циклової комісії підготовлено завдання для проведення зрізів знань та директорських контрольних робіт.
 4. У звітному періоді викладачі циклової комісії ознайомилися із новинками науково-методичної літератури та відповідною фаховою періодикою.
 5. Упродовж навчального року здійснювався контроль за своєчасністю виконання завдань самостійної роботи студентами коледжу.
 6. Викладачі ЦК працювали над створенням навчально-методичних посібників та методичних рекомендацій для проведення занять, готували до друку збірники тестів, практикуми та опорні конспекти  з дисциплін, а також презентації навчального матеріалу  та методичних рекомендацій щодо вивчення предметів загальноосвітнього циклу.
 7. Викладачі проводили систематичні індивідуальні консультації з  метою обміну досвідом з питань розвитку творчих здібностей майбутніх фахівців та роботи з обдарованими студентами.
 8. Викладачі циклової комісії успішно пройшли атестацію.
 9. У цьому навчальному році не було можливості провести всі предметні олімпіади офлайн ( через пандемію,воєнний стан), але варто відзначити певні досягнення наших студентів і викладачів, які брали участь у різноманітних конкурсах, олімпіадах онлайн, зокрема:
 • студентка IІІ курсу спеціальності «Початкова освіта» Іванів Христинапосіла ІІ місце в ІІ етапі обласного конкурсу поезій (викладач Івасів Я.І.)
 • студент І курсу спеціальності «Прикладна математика» Скиданчук Максим посів ІІІ місце в ІІ етапі XІІ  Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (викладач Скиданчук О.М.)
 • студент І курсу спеціальності «Прикладна математика» Скиданчук Максим посів ІІІ місце в ІІІ етапі XІІ  Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (викладач Скиданчук О.М.)
 • студент І курсу спеціальності «Прикладна математика» Скиданчук Максим посів І місце на І (загальноміському) етапі  Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (секція прикладної математики) (науковий керівник  Казмерчук А.І.)
 • студент І курсу спеціальності «Прикладна математика» Скиданчук Максим посів І місце на ІІ (обласному) етапі  Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (секція прикладної математики) (науковий керівник  Казмерчук А.І.)
 • студентка ІІ курсу спеціальності «Туризм»  РущакАндріана посіла ІІІ місце в номінації «Публіцист року» в V Обласному літературно-публіцистичному  конкурсі учнівської та студентської молоді імені Василя Стефаника (викладач Гавадзин О.Я.)
 • студентка І курсу спеціальності «Початкова освіта» Бельмега Дарина нагороджена дипломом за оригінальність у номінації «Поет року» в V Обласному літературно-публіцистичному  конкурсі учнівської та студентської молоді імені Василя Стефаника (викладач  Скиданчук О.М.)
 • студент І курсу спеціальності «Прикладна математика» Скиданчук Максим взяв участь у II Всеукраїнському відкритому марафоні з української мови й став фіналістом. За успішне виконання завдань 4-х етапів марафону нагороджений сертифікатом (викладач Скиданчук О.М.)
 • студент І курсу спеціальності «Право» Феденько Михайло взяв участь у II Всеукраїнському відкритому марафоні з української мови й став фіналістом. За успішне виконання завдань 4-х етапів марафону нагороджений сертифікатом (викладач  Гавадзин О.Я.)

 

 1. Профорієнтаційна робота циклової комісії упродовж 2021-2022 н. р. здійснювалася шляхом інформування здобувачів освіти 9-х класів закладів загальної середньої освіти області: (інформування абітурієнтів студентами коледжу) про напрями підготовки (спеціальності), які пропонує Івано-Франківський фаховий коледж. Поширення інформаційно-рекламних матеріалів про спеціальність на олімпіадах та конкурсах, розміщення інформації профорієнтаційного змісту на сайті циклової комісії, коледжу, соціальних мережах. Залучення студентів до профорієнтаційної роботи (виступи студентів у закладах освіти, у яких вони навчалися).

Проведення постійної профорієнтаційної роботи викладачами циклової комісії з навчальними закладами, які за ними закріплені.

         У 2022-2023 н.р. циклова комісія загальноосвітньої підготовки працюватиме над:

1) підготовкою студентів до складання ЗНО;

2) вдосконаленням навчально-методичних комплексів;

3) впровадженням інноваційних методів викладання загальноосвітніх дисциплін;

4) участю у конференціях, олімпіадах, конкурсах, марафонах;

5) підвищенням кваліфікацій викладачів ЦК;

6) впровадженням нових підходів до проведення виховних заходів

 

          Звіт голови циклової комісії загальноосвітньої підготовки Скиданчук О.М.  про виконану роботу впродовж навчального 2021-2022 року заслухано на засіданні циклової комісії й результати обговорення затверджено протоколом №11 від 23 червня 2022 року.

           

  

 

 

 

 

 

 

                                Календарний план проведення засідань циклової комісії

 

№ з/п  

Місяць

Порядок денний

 

      Відповідальні

Відміт

ка

про

виконання

 

1.

 

Серпень

1.     1. Вибори секретаря циклової комісії загальноосвітньої підготовки.

2.     2. Затвердження  плану роботи циклової  комісії на 2022-2023  н. р.

3.     3. Обговорення та затвердження планової навчальної документації:

4.    – нових Типових навчальних програм для 1 курсу;

ü – індивідуальних робочих планів викладачів;

ü – курсів лекцій, тематики семінарських, практичних і лабораторних занять.

4.Про інструкцію алгоритм дій адміністрації, викладачів коледжу в разі повітряної тривоги.

5.    5. Організація навчально-методичного процесу в коледжі, а також

6.    змішаного навчання із використанням дистанційних технологій.

7.    6. Методичні рекомендації МОН щодо  ведення та заповнення журналів.

8.    7. Вивчення вимог МОН щодо складання ЗНО (з чотирьох предметів) та обговорення системи роботи щодо  підготовки студентів.

Голова циклової комісії – Скиданчук О. М.

Викладачі циклової комісії.

Заступник директора з навчально-виховної роботи – Полякова Т. В.

Заступник директора з навчально-методичної роботи – Никорак Я. Я.

 

2. Вересень 1.     1. Про вимоги до навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін.

2.     2. Ознайомлення з Типовим положенням про атестацію.

3.    3. Ознайомлення з Типовим положенням про навчальні кабінети.

4.

Голова циклової комісії – Скиданчук О. М.

Викладачі циклової комісії.

Заступник директора з навчально-методичної роботи – Никорак Я. Я.

Методист –Гавадзин О.Я.

3. Жовтень 5.    1. Розгляд та затвердження плану-графіка проведення показових занять  та виховних заходів  викладачами,  які проходитимуть атестацію.

6.    2. Складання та погодження плану-графіка проведення  I  етапу предметних олімпіад  з дисциплін загальноосвітньої підготовки.

7.    3. Проведення I етапу XІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді  ім. Т. Шевченка.

Голова циклової комісії – Скиданчук О. М.

Викладачі циклової комісії.

Методист-Гавадзин О.Я.

Завідувачі відділень.

4. Листопад 1.     1. Про  організацію  та навчально-методичне забезпечення самостійної роботи студентів.

2.     2. Підготовка та проведення I етапу  Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика.

3.    3. Затвердження питань для складання  іспитів  та заліків.

Голова циклової комісії, викладачі циклової комісії.
5. Грудень 1.    1. Звіти викладачів циклової комісії про виконання індивідуальних планів роботи за I  семестр.

2.    2. Проведення пробних внутрішньоколеджівських тестувань із предметів, що пропонуються для складання ЗНО(українська мова, історія України, математика, інші – за вибором студента.

3.    3. Затвердження тематики самостійних робіт студентів із навчальних дисциплін циклової комісії на II семестр.

 Голова циклової комісії, викладачі.
6. Січень 1.    Про організаційно-методичну роботу на січень 2022  року.

2.    Про підготовку студентів до II  (регіонального) етапу  XІІІ Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів педагогічних коледжів.

3.    Аналіз проведених тестувань (із предметів ЗНО) та обговорення основних методів і форм роботи з метою подолання найтиповіших помилок.

4.

Голова циклової комісії, викладачі,  методист коледжу.
7. Лютий 1.    1. Звіти викладачів та голови ЦК про роботу в  січні 2023  року.

2.    2. Погодження графіка написання методичних розробок викладачами

3.    циклової комісії на II семестр 2022-2023 н. р.

4.    3.Аналіз відвіданих занять викладачів, які атестуються.

5.    4. Про роботу з обдарованими студентами та їх підготовку до участі в олімпіадах.

6.    5. Про підготовку до проведення тижня циклової комісії.

7.

Голова циклової комісії, викладачі циклової комісії.

Методист коледжу  – Гавадзин О.Я.

Завідувачі  відділень.

 

8. Березень 1.     1. Аналіз результатів  роботи атестаційної комісії.

2.    2. Про наявність та оновлення НМК з предметів циклу, навчально-методичних матеріалів викладачів.

3.    3. Аналіз пробного ЗНО: проблеми та перспективи.

4.

5.

Методист коледжу – Гавадзин О.Я., члени атестаційної комісії, голова циклової комісії.

Заступник директора з навчально-методичної роботи – Никорак Я. Я.

 

9. Квітень 1.    1. Підбиття  підсумків роботи викладачів над  методичними матеріалами.

1.     2. Про поновлення інформаційної бази навчально-методичних матеріалів викладачів.

2.    3. Про роботу з обдарованими студентами, залучення їх до творчої та  науково-дослідницької роботи.

2.

 Методист коледжу – Гавадзин О.Я., голова циклової комісії, викладачі циклової комісії.

Заступник директора з навчально-методичної роботи – Никорак Я. Я.

 

10. Травень 3.    1. Погодження методичних розробок викладачів циклової комісії.

1.    2. Звіти викладачів щодо виконання індивідуальних робочих планів та навчальних робочих програм за 2022-2023  н. р.

2.    3. Аналіз роботи навчальних кабінетів і лабораторій.

3.    4. Підготовка навчально-методичної документації до літньої заліково-екзаменаційної сесії. Погодження та затвердження екзаменаційних білетів.

Голова циклової комісії, викладачі циклової комісії.

Методист коледжу – Гавадзин О.Я.

11. Червень 3.     1. Аналіз успішності студентів за результатами рейтингового та семестрового контролю знань, пошук методів підвищення показників якості знань та ефективності навчання.

4.    2. Аналіз складання ЗНО з чотирьох предметів: результати, висновки.

1.    2. Звіт голови циклової комісії щодо виконання річного плану роботи.

2.    3. Перспективні завдання та ключові напрямки роботи циклової комісії в наступному навчальному році.

 

Голова циклової комісії.

Методист коледжу – Гавадзин О.Я.

Викладачі коледжу, заступник директора з навчально-методичної роботи – Никорак Я. Я.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

№ з/п ЗМІСТ РОБОТИ ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНІ ВІДМІТ

КА ПРО ВИКОНАННЯ

1. Складання та корекція робочих навчальних програм відповідно до  навчальних програм, програм ЗНО, затверджених МОН, та індивідуальних робочих планів викладачів. Серпень Голова циклової комісії  
2. Розгляд та обговорення планової навчальної документації, зокрема навчальних програм (з урахуванням програм ЗНО) Вересень Голова циклової комісії, викладачі  
3. Обговорення та затвердження курсів лекцій, семінарських практичних і лабораторних  занять. Вересень Голова циклової комісії, викладачі  
4. Опрацювання законодавчих актів і нормативних документів щодо організації навчально-виховного процесу та ведення документації. Вересень Голова циклової комісії, викладачі, методист –

Гавадзин О.Я.

 
5. Обговорення та схвалення графіка проведення предметних контрольних робіт. Жовтень Голова циклової комісії, викладачі.  
6. 8.    Ознайомлення з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників.

 

 

Жовтень

Голова циклової комісії, методист коледжу –

Гавадзин О.Я.

 

 
7. Організація та проведення  I етапу XІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені

Т. Шевченка, Міжнародного конкурсу ім. П. Яцика, предметних олімпіад і творчих конкурсів.

 

Жовтень- листопад Голова циклової комісії, викладачі української мови та літератури.  
8. Організація профорієнтаційної роботи.

 

Упродовж року Викладачі циклової комісії  
9. 5.    Робота  з обдарованими студентами, залучення їх до творчої та  науково-дослідницької роботи.

 

Упродовж року Викладачі циклової комісії.  
10. Проведення консультацій, «пробного внутрішнього ЗНО» з метою покращення результатів ЗНО (українська мова, математика, історія України  та інший предмет – за вибором студентів) упродовж року Викладачі-філологи та математики.  
10. 6.    Аналіз успішності студентів за результатами рейтингового та семестрового контролю знань, пошук методів підвищення показників якості знань та ефективності навчання. Упродовж року Голова циклової комісії, викладачі.  
11. Спільні засідання циклової комісії загальноосвітньої підготовки із цикловою комісією професійної підготовки з метою узгодження міждисциплінарних зв’язків. Упродовж року Голови циклових комісій.  
12. Обговорення  і затвердження екзаменаційних  білетів з дисциплін циклу.

 

Грудень,

травень

Голова циклової комісії, викладачі.  

 

 

 

 

                                                               

 

 

                                                                  НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

з/п

ЗМІСТ РОБОТИ ТЕРМІН ВИКОНАННЯ  

ВІДПОВІДАЛЬНІ

ВІДМІТКА ПРО ВИКОНАННЯ
1. Обговорення навчально-методичної проблеми та розробка напрямів реалізації  основних завдань. Серпень Голова циклової комісії, викладачі.  
2. Вивчення та аналіз   нормативних документів МОН з метою належної організації навчально-методичної роботи та навчально-виховного процесу в цілому. Серпень Голова циклової комісії, викладачі.  
3. Підготовка та участь студентів у науково-практичних конференціях. Упродовж року Методист коледжу, голова циклової комісії, викладачі.  
4. Забезпечення участі педагогічних працівників циклової комісії в роботі науково-методичних семінарів та конференцій згідно з планом Ради директорів коледжів Івано-Франківської області. Упродовж року Голова циклової комісії, методист коледжу.  
5. Підготовка та написання викладачами циклової комісії методичних розробок з дисциплін комісії, обговорення цих робіт та їх аналіз. Згідно з індивідуальними планами викладачів  

Викладачі.

 
6. Поновлення комплексів методичного забезпечення з дисциплін циклової комісії. Протягом року Викладачі.  
7. Відпрацювання методології вирішення тестових завдань у формі ЗНО. Протягом року Викладачі.  
8. Підготовка до обласного етапу предметних олімпіад, II (регіонального) етапу  XІІІ  Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів педагогічних коледжів лютий Голова циклової комісії, викладачі, методист коледжу.  

ПІДВИЩЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО РІВНЯ ТА КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ

№ з/п  

ЗМІСТ РОБОТИ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ  

ВІДПОВІДАЛЬНІ

ВІДМІТКА ПРО ВИКОНАННЯ
1. Ознайомлення викладачів циклової комісії з методичними рекомендаціями МОН щодо викладання дисциплін загальноосвітньої підготовки, матеріалами підготовки до ЗНО. Упродовж року. Голова циклової комісії, методист коледжу, викладачі.
2. Участь викладачів у науково-практичних конференціях, вебінарах, майстер-класах, семінарах, запланованих НМЦ. Упродовж року. Викладачі циклової комісії.
3. Взаємовідвідування занять викладачами коледжу з метою обміну досвідом та вдосконалення власної педагогічної майстерності.

 

Упродовж року. Викладачі комісії.

 

 

 

 

 

 

 

 

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ ДОСВІДУ РОБОТИ ВИКЛАДАЧІВ

з/п

ЗМІСТ РОБОТИ ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНІ ВІДМІТКА ПРО

ВИКОНАННЯ

1. Аналіз змісту й  методики проведення відвіданих занять викладачів.

 

Упродовж року. Голова циклової комісії, викладачі.  
2. Організація поточного контролю знань, умінь та навичок студентів з дисциплін циклової комісії (зокрема тих, що запропоновані на ЗНО).

 

Упродовж року. Викладачі циклової комісії.  
3. Обговорення та аналіз найефективніших форм і методів роботи підготовки до ЗНО.  

Упродовж року.

Викладачі циклової комісії.  
4. Обмін досвідом з обдарованими студентами.

 

Упродовж року. Викладачі циклової комісії.  

 

 

 

 

 

                                                             ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗА ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ

№ з/п ЗМІСТ РОБОТИ ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНІ ВІДМІТКА ПРО ВИКОНАННЯ
1. Контроль за такими напрямками:

ü Правильністю ведення навчально-методичної документації( методичні рекомендації МОН щодо заповнення журналів)

ü Роботою зі створенням та вдосконаленням методичного забезпечення навчальних дисциплін циклу (особливо тих, що запропоновані на ЗНО)

 

 

 

 

Упродовж року.

 

Голова циклової комісії, методист, викладачі.
2. Аналіз успішності та якості знань з дисциплін циклової комісії, зокрема «пробного» внутрішньо коледжівського тестування.

 

Упродовж року.

 

Голова циклової комісії, викладачі.
3. Аналіз рейтинового контролю знань студентів.

 

Упродовж року.

 

Голова циклової  комісії, викладачі.
4. Аналіз та систематизація звітів викладачів про виконання індивідуальних робочих планів та навчальних робочих.

 

Грудень, червень. Голова циклової комісії, викладачі.
5. Контроль за роботою навчальних кабінетів. Упродовж року. Голова циклової комісії, викладачі

 

 

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА

з/п

ЗМІСТ РОБОТИ ТЕРМІН ВИКОНАННЯ  

ВІДПОВІДАЛЬНІ

1. Профорієнтаційна робота з учнями 9-х та 11-х класів освітніх закладів міста й області: (інформування абітурієнтів студентами коледжу) упродовж року викладачі циклової комісії
2. Профорієнтаційна робота з випускниками коледжу упродовж року викладачі циклової комісії
3. Поширення інформаційно-рекламних матеріалів про спеціальність на олімпіадах та конкурсах згідно з планом викладачі циклової комісії
4. Проведення Днів відкритих дверей згідно з планом викладачі циклової комісії