Яблонь Любов Степанівна


Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, доктор фізико–математичних наук, професор кафедри теоретичної і експериментальної фізики, викладач дисципліни «Фізика»
Персональна інформаціяКонтакти

 

У 1991 році закінчила Івано-Франківський державний педагогічний інститут, отримавши кваліфікацію вчитель фізики і математики. 1991-1998 рр. працювала вчителем фізики в Угорницькій зош (м. Івано-Франківськ). У 2006 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.18 – фізика і хімія поверхні під керівництвом доктора фізико-математичних наук, професора Остафійчука Б.К. У 2012 р.  отримала звання доцента кафедри теоретичної та експериментальної фізики. У 2017 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.18 – фізика і хімія поверхні. У 2020 р.  отримала звання професора кафедри фізики і методики викладання. На даний час працює на посаді професора кафедри фізики і методики викладання.Наукові інтереси: структура фізичні та електрохімічні властивості дублетно-матричних структур з нанообмеженою «гостьовою» геометрією, застосування інноваційних технологій при викладанні фізики.