Бажалюк Наталя Богданівна

Бажалюк Наталія Богданівна: Особисті досягнення за публікації спеціаліст ІІ категорії, викладач дисципліни «Українська

література»,  «Українська мова (Українська мова за професійним

спрямуванням)»

 

Персональна інформаціяКонтакти