Різничук Надія Іванівна


спеціаліст, кандидат біологічних наук, доцент

кафедри біології та екології, викладач дисципліни «Біологія та екологія»

Персональна інформаціяКонтакти

2018
Здобула науковий ступінь кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія у Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
Тема дисертації: Популяційно-екологічні особливості видів роду Polygonatum Mill. у Передкарпатті.
2008
Закінчила Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника за спеціальністю біологоія і отримала кваліфікацію Біолог. Викладач біології. Отримала диплом Маґістра.
2007
Закінчила бакалаврат Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

11 років науково-педагогічного стажу на посадах: 2008 – 2013 – асистент кафедри біології та екології, 2014 – 2018 – викладач кафедри біології та екології, 2018 – сьогодні – доцент кафедри біології та екології, 2014 – сьогодні – керівник гуртка експериментальної біології та екології Івано-Франківського обласного відділення Малої академії наук України. Науковий керівник магістерських, бакалаврських, курсових робіт. Керівник наукової роботи аспіранта. Член робочої групи із розроблення Регіонального плану управління відходами в Івано-Франківській області. Керівник гуртка експериментальної біології та екології Івано-Франківського обласного відділення МАН України

2018 – до сьогодні
доцент кафедри біології та екології, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».
Курси: урбоекологія, біологія, біоіндикація, факторіальна екологія, екологічна освіта, біотичні ресурси.

2011 – 2017
викладач кафедри біології та екології, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».
Курси: анатомія рослин, середовищезнавство, екологічний менеджмент.